BNP Paribas

BNP Paribas

bnp_paribasGrupa BNP Paribas jest obecna w Polsce od prawie wieku.

Société Générale de Banque (późniejszy BNP Paribas Fortis) rozpoczął działalność w Polsce w 1919 roku, biorąc udział w finansowaniu inwestycji przemysłowych. W latach 1929-1930 Société Générale de Banque udzielał kredytów Państwowemu Bankowi Rolnemu (późniejszemu Bankowi BGŻ). W 1920 roku Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas) rozpoczął działalność w Polsce, gdzie finansował m.in. elektryfikację sieci kolejowej.

W 1990 roku w Warszawie zostało otwarte przedstawicielstwo Banque Nationale de Paris, a w 1994 licencję bankową otrzymał BNP-Dresdner Bank (Polska) S.A. jako spółka joint-venture BNP Paribas i Dresdner Bank AG. Od czerwca 2001 r. bank zaczął funkcjonować jako samodzielna spółka, której jedynym właścicielem jest BNP Paribas i zmienił swoją nazwę na BNP Paribas Bank Polska. W styczniu 2006 r. został przekształcony w oddział BNP Paribas.

BNP Paribas SA Oddział w Polsce współpracuje z międzynarodowymi korporacjami i największymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami w Polsce w zakresie bankowości inwestycyjnej. Oddział stanowi część linii biznesowej Corporate and Investment Banking (CIB), który dostarcza rozwiązania w zakresie finansowania, zarządzania ryzykiem i doradztwa. W Europie jest liderem w finansowaniu korporacji oraz w obszarze Cash Management

Poprzez wyspecjalizowane spółki zależne Grupy BNP Paribas świadczone są również inne usługi, takie jak usługi powiernicze, ubezpieczenia, leasing i zarządzanie flotą samochodową. W maju 2009 r. do Grupy BNP Paribas dołączył Fortis Bank pod nazwą BNP Paribas Fortis. W maju 2011 r. nazwę banku zmieniono na BNP Paribas Bank Polska.
W grudniu 2013 r. Grupa BNP Paribas i Grupa Rabobank zawarły porozumienie w sprawie nabycia akcji Banku BGŻ S.A. przez Grupę BNP Paribas. 15 lipca 2014 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie przez BNP Paribas Fortis 98,5 proc. akcji Banku BGŻ. Następnie Grupa BNP Paribas otrzymała 2 września 2014 r. zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie pakietu kontrolnego akcji Banku BGŻ. W ten sposób Bank BGŻ dołączył do Grupy BNP Paribas.

30 kwietnia 2015 roku, po dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpiło połączenie BNP Paribas Banku Polska S.A. z Bankiem BGŻ S.A. Od tego dnia, bank działać będzie pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *